تضمین بازگشت ۳۰ روزه پول
ایجاد یک حساب کاربری
روش پرداخت را انتخاب کنید
Credit or debit card stripe
جزئیات کارت اعتباری
خلاصه سفارش
VPN Unlimited مادام‌العمر طرح پرداخت یک باره
$199.99 $99.99
کل سفارش: $99.99
برای سیستم های پرداختی مانند کارت های اعتباری و PayPal، اشتراک به طور خودکار تمدید می شود مگر اینکه تمدید خودکار حداقل ۲۴ ساعت پیش از پایان دوره فعلی غیر فعال شود.
لطفاً توجه داشته باشید که اشتراکهایی که با استفاده از Bitpay یا برخی روشهای دیگر خریداری شده اند قابل تمدید خودکار نیستند. شما در پایان دوره انتخاب شده باید اشتراکتان را به صورت دستی طولانی کنید. لطفاً وضعیت اشتراکتان را در دفتر کاربری خود بررسی کنید.
این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود Privacy Policy و Terms of Service اعمال می‌شوند.
با عمل پرداخت ، شما موافقت می کنید با End User Agreement و Privacy Policy. لطفاً وضعیت اشتراک خود را چک کنید در User Office
کل سفارش: $99.99