کیت رسانه

دستورالعمل‌ها

لطفاً نحوه استفاده از هویت گرافیکی محصول VPN Unlimited را قبل از دانلود هر یک از این فایل‌ها بخوانید.

دانلودها

برای اطمینان از استفاده دقیق و مداوم از لوگوهای VPN Unlimited، نسبت‌ها و فاصله‌ها نباید به هیچ دلیلی دچار تغییر، تبدیل یا تحریف شوند. اصلاح اکیداً ممنوع است. کلید «Shift» را نگه دارید تا نسبت‌ها حین بالا و پایین بردن مقیاس ثابت بمانند.

لوگوی VPN Unlimited

آیکون VPN Unlimited

مشخصات رنگ

دو روش برای نشان دادن رنگ لوگوی VPN Unlimited وجود دارد: رنگ کامل (ابعادی) یا تخت. برای لوگوی رنگ کامل، ما از رنگ‌ها با مشخصات CMYK استفاده می‌کنیم. اطلاعات سواچ‌های CMYK در سمت راست رنگ ذکر شده است. هنگام چاپ با فرایند چهار رنگ، از این مشخصات به جای سواچ‌های رنگ نقطه‌ای Pantone استفاده کنید تا از بازتولید دقیق رنگ اطمینان حاصل کنید. لطفاً به پالت صحیح رنگ زیر مراجعه کنید.

مشخصات رنگ VPN Unlimited

HEX: 00AAFF
RBG: 0.170.225
CMYK: 67.22.0.0
HEX: 0073AC
RBG: 0.115.172
CMYK: 89.50.10.0
HEX: 333333
RBG: 51.51.51
CMYK: 69.63.62.58
HEX: FFFFFF
RBG: 255.255.255
CMYK: 0.0.0.0
HEX: 00AAFF
RBG: 0.170.225
CMYK: 67.22.0.0
HEX: 000000
RBG: 0.0.0
CMYK: 90.90.90.90

اطلاعات بیشتر

هرگونه استفاده از لوگوی VPN Unlimited که توسط این دستورالعمل‌ها پوشش داده نشده است نیاز به تایید ویژه دارد. VPN Unlimited حق اعتراض و رد هرگونه استفاده نامناسب از علائم تجاری خود و اعمال حقوقی آن در هر زمان را برای خود محفوظ می‌دارد. با استفاده از علائم تجاری VPN Unlimited، شما با این دستورالعمل‌ها و نیز End User Agreement و Privacy Policy موافقت می‌کنید.