دفاع از اوکراین در برابر تهاجم روسیه
بیایید ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار جمع کنیم برای یک هواپیمای برای ارتش اوکراین