آدرس IP مجازی من در کشوری اشتباه شناسایی شده است. چه کار بايد بکنم؟

iOS: قادر به اتصال نیست

iOS: VPN را نمی‌توان غیرفعال کرد / قادر به استفاده از اینترنت نیست

macOS: قادر به اتصال نیست / آدرس IP مجازی و واقعی یکسانند

iOS/macOS: بعد از اینکه اتصال VPN را برقرار کردم هیچ اینترنتی وجود ندارد. هيچ‌چیز کار نمي‌کند. چه کار بايد بکنم؟

Android: نمی‌توان به سرور متصل شد \ سرویس VPN به‌دلیل استثناء داخلی شروع به کار نکرده است

Android: قادر به زدن دکمه OK\Allow (تایید\اجازه) برای درخواست مجوز جهت اجرای برنامه نیست

Android: قادر به ورود به سیستم نیست

Android: تیک کادر غیرفعال برای «اعتماد به این برنامه» در دستگاه Android

عمومی: با VPN سرعت اتصال کمی دارم. چه کار کنم؟

عمومی: اگر با پیام «شما از تعداد مجاز دستگاه‌های حساب خود فراتر رفته‌اید» مواجه شدید

عمومی: «Code 0» یا «System maintenance 505»

Linux: قادر به اتصال نیست

Windows: قادر به اتصال نیست

افزونه مرورگر: خطای 505

افزونه مرورگر: خطای 500

دستگاه‌های شبکه محلی من پس از برقراری اتصال VPN دیگر در دسترس نیستند. چه کار بايد بکنم؟

نمی‌توانم در WhatsApp تماس تصویری برقرار یا دریافت کنم. چه کار بايد بکنم؟

اگر به کمک اضافه نیاز دارید بدون تعلل با تیم پشتیبانی مشتری ۲۴/۷ ما از طریق [email protected] تماس بگیرید.

همین حالا کار با VPN Unlimited را شروع کنید!

با محصول VPN فوق‌العاده ما در مقابل مجرمان سایبری آسیب‌ناپذیر شوید، از اطلاعات حساس خود محافظت کنید و هویت واقعی خود را از هر شخص ثالثی مخفی کنید!